Forskningssamarbeten

Forskningssamarbeten

Forskare vid institutionen samarbetar mycket med andra forskare i olika sammanhang, bl a GAMIC, GARN och Sonad.

Kontakt

Prefekt
Mikael Rostila
Telefon: 08-16 44 16
E-post: mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
Telefon: 08-16 36 03
E-post: jenny.cisneros@su.se