Forskningssamarbeten

Forskningssamarbeten

Forskare vid institutionen samarbetar mycket med andra forskare i olika forskningsnätverk, bl a GAMIC, GARN och Sonad.

Kontakt

Prefekt
Mikael Rostila
08-16 44 16
mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
08-16 36 03
jenny.cisneros@su.se