Under den första dagen av nätverksmötet deltog tre inbjudna gäster:

Robert Williams
Forskningskordinator på Alberta Gaming Institute. Inom spelforskning har han bland annat undersökt spelande över Internet, preventionsprogram för problemspelande, epidemiologi och etiologi för problemspelande. Han har även genomfört prevalensstudier gällande spelproblem.

Ludwig Kraus
Arbetar som forskningsledare på Institut für Therapieforschung i München, docent på Psykologiska institutionen på Westfälische Wilhelms-universitetet in Münster, och gästprofessor vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet. Hans huvudsakliga forskningsområde rör social- och klinisk epidemiologi på alkohol-, drog- och spelområdet, beroendediagnoser och preventionsfrågor.

Sylvia Kairouz
Verksam vid Concordia University. Hennes huvudsakliga forskningsområde är den sociala kontext som beroendeproblematiken förekommer i.

Den andra dagen ägnades åt kortare presentationer från GARN medlemmar: Frida Fröberg presenterade preliminära resultat från sin kommande avhandling, Ingvar Rosendahl presenterade resultat från Swelogs studien, Jakob Jonsson berättade om uppföljningen av 578-studien, Jenny Cisneros Örnberg om svensk spelreglering och Per Binde om användandet av tärning i 1600-1800-talets rättsväsende. Det beslutades att nästa nätverksmöte preliminärt kommer att ske den 8-9 maj 2014.