Vid mötet var Jani Selin  från Institutet för hälsa och välfärd/THL, Finland och Ståle Pallesen från Bergen Addiction Research Group inbjudna som externa talare.

Program GARN-mötet 9-10 april 2018 (80 Kb)

Ta del av några av presentationerna:

Anders Håkanssons presentation april 2018 (1065 Kb)

Jani Selins presentation april 2018 (1256 Kb)

Johan Svenssons presentation april 2018 (630 Kb)

Ståle Pallesens presentation april 2018 (869 Kb)