Under den första dagen av nätverksmötet deltog inbjudna gäster. Jessika Svensson (som även är forskare) representerade Statens folkhälsoinstitut och Maria Wennerberg Sedigh företrädde Lotteriinspektionen. De berättade om ”Utvecklingen inom spelsektorn i Sverige och internationellt” utifrån sina respektive perspektiv. En livlig paneldiskussion hölls under temat ”Svensk spelreglering och spelforskning om tio år” med deltagarna Petra Forsström (SPER), Rebecka Johansson (Svenska Spel), Hillevi Stuhrenberg (Betsson), Thomas Nilsson (Sustainable Interaction) och Jörgen Hettne (Sieps).

Den andra dagen ägnades bland annat åt presentationer om forskning, om spelansvarsverktyget PlayScan, en ny bok om ”Ansvar och marknader” där spelmarknaden utgör fallstudien, och analyser i SWELOGs fördjupningsstudie som jämför personer med och utan spelproblem. En rad planer drogs upp för GARNs fortsatta verksamhet att främja svensk spelforskning och det beslutades att nästa nätverksmöte kommer att ske den 24-25 oktober 2013.

Nyhetsnotiser om GARN-mötet:

http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Press/Nyheter/Natverkstraff-kring-spelforskning/

http://ongambling.org/first-garn-network-meeting