Forskning

Folksamling

Universitetets forskare är aktiva i debatt och samhällsutveckling och är bland de mest citerade i Norden enligt forskningsorganisationen Nordforsk.

Forskning vid Institutionen för folkhälsovetenskap

Institutionen för folkkhälsovetenskap bedriver forskning inom en rad olika områden, främst inom ojämlikhet i hälsa och inom alkohol-, drog- och spelfrågor

 

Forskningsnyheter

  • Mikael Rostilas presentation vid Forte Dödlighet relaterad till covid-19 bland migranter och etniska minoriteter 2020-10-23 Vid den digitala Mål 11-veckan presenterade Mikael Rostila resultat från en studie kring skillnader i dödlighet i covid-19 i Stockholm.
  • Photo: Niklas Björling ERC Starting Grant till Mikael Rostilas samarbetsprojekt med University of Glasgow 2020-10-22 Mikael Rostila, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet har i ett samarbetsprojekt tillsammans University of Glasgow och University of Essex beviljats det prestigefyllda anslaget ERC Starting Grant.
  • Foto: Alexas photos/Pixabay.com Så ser svenskarnas dryckesvanor ut 2020-10-15 Vad är det som kännetecknar svensk alkoholkultur och hur skiljer den sig från andra länders? I en artikel DN berättar två forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap om hur svenskars alkoholvanor ser ut, hur de har förändrats och hur de skiljer sig från andra länder.
  • Professor Jukka Törrönen, Institutionen för folkhälsoveteskap. Foto: Nilkas Björling/Stockholms universitet Forte finansierar forskning kring minskad substansanvändning och ökad psykisk ohälsa bland ungdomar 2020-10-07 Forte har tilldelat Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ett projektbidrag på 4,19 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet "Ungdom, hälsa och risktagande: en studie om hur minskad substansanvändning och ökad psykisk ohälsa bland ungdomar är relaterad till deras vardagliga oro och praxis".
  • Tove Sohlberg, forskare vid Stockholms universitet. Foto: J Storbjörk/Stockholms universitet Integrerad och drogfri, i behandling eller död? 2020-10-02 Tove Sohlberg, Jessica Storbjörk och Peter Wennberg har av Forte tilldelats ett projektbidrag på 4,34 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet "Integrerad och drogfri, i behandling eller död? En 20-års uppföljning av kvinnor och män i svensk missbruks- och beroendevård".

Kontakt

Prefekt
Mikael Rostila
08-16 44 16
mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
08-16 36 03
jenny.cisneros@su.se

Play @ PHS