Administrativ chef

Joachim Bjurfors, joachim.bjurfors@su.se, tel 08-674 73 99, rum: 339 deltidssjukskriven
Jenny Eklund, jenny.eklund@su.se, tel 08- 674 79 70 , tf adminstrativ chef fr o m 180901

 • Ansvarig för det administrativa arbetet på institutionen
 • Personalärenden och rekrytering
 • Inköp och upphandling
 • Lokalförsörjning
 • Budget och projektredovisning
 • Back-up för Cathrin/Yvonne

Personalspecialist /avdelningssekreterare

Cathrin Wiksell, cathrin.wiksell@su.se, tel 08-674 75 73, rum: 359

 • Personaladministration, löner, ledigheter och reseräkningar
 • Diariet och arkivering
 • Kontor/lokaler, resor och bokningar
 • Inköp/beställningar och telefoner
 • SUKAT
 • Back-up för Linda/Joachim/Jenny
 • Back-upp för Ulla (DiVA)

Ekonomiansvarig

Yvonne Handin, yvonne.handin@su.se, tel 08 -16 43 22, rum: 364

 • Ekonomi och redovisning
 • Projekt, budgetering och uppföljning
 • Budget och prognoser
 • Back-up för Joachim/Cathrin/Jenny

Studievägledare

Anna Nyström, anna.nystrom@su.se, tel 08-16 14 25, rum: 332

Utbildningsadministratör

Linda Rämö, linda.ramo@su.se, tel 08-674 75 61, rum: 331

 • Utbildningsadministration för utbildning på alla nivåer
 • Ansvarar för brevlådan kursadmin.publichealth@su.se
 • Lokalbokning/schemaläggning i TimeEdit

Kommunikatör

Ulla Bjursäter, ulla.bjursater@su.se, tel 08-16 23 42, rum: 358

 • Huvudredaktör för institutionens webbsida
 • Koordinering av institutionens kommunikationsplan och institutionens informationsarbete
 • Informationsmaterial, trycksaker, broschyrer och annonser
 • Institutionens platser på sociala medier, ex Facebook och Twitter
 • Ansvarar för brevlådan red.publichealth@su.se
 • Ansvarig DiVA-administratör

Datasystemansvarig

Henrik Stein, it.publichealth@su.se, tel 08 -16 10 90, rum: 354

 • Licensansvarig
 • Datarelaterade inköp
 • Kontakten med SU IT