För forskare

Anvisningar för hur du registrerar din publikation i DiVA

Biblioteket har tagit fram tre lathundar för registrering i DiVA. De ska fungera som ett praktiskt stöd för dig som forskare när du registrerar dina publikationer.

Vilka rutiner finns för externfinansierad forskning

Här hittar du information om de processer rörande extern forskningsfinansiering som gäller för dig som är enskild forskare, administrativ chef och prefekt.

Behöver du boka en gästforskarplats?

Om besöket rör sig om kortare än två veckor så boka platsen med Jenny E eller Cathrin. Om besöket däremot är längre än två veckor så behöver du först kolla av med Mikael.

Vill du förbättra din engelska?

Här får du en överblick vilka kurser som Stockholms universitet kan erbjuda.