För lärare

Högskolepedagogisk utbildning för anställda

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) erbjuder många olika högskolepedagogiska kurser, workshops, och aktiviteter för dig som undervisar vid Stockholms universitet.

Resurser för undervisning

CeUL har samlat information och material kring undervisning och lärande på sin webbplats. Dessa resurser rör bland annat lärandemål, betygskriterier, examination, plagiat, kursvärderingar, IT, och likabehandling.

Riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Regulations for education and examination at first-cycle and second-cycle level. Här hittar du information om vilka riktlinjer som styr utbildning på grundnivå och avancerad nivå, både vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och generellt vid Stockholms universitet.

Sök kursplaner i Planarkivet
SU-butiken webbshop