Arbetsmiljö och lika villkor

Arbetsmiljö och lika villkor

Institutionen för folkhälsovetenskap arbetar för en god och hållbar arbetsmiljö. Detta förutsätter att vi alla aktivt deltar och tillsammans skapar en inkluderande verksamhet. Institutionen verkar också för att alla anställda ska behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt.

Rådet för lika villkor och arbetsmiljö

Rådet för lika villkor och arbetsmiljö finns för att säkerställa alla anställdas lika villkor och för att värna om och förbättra arbetsmiljön.

Arbetsmiljöarbete

Institutionen för folkhälsovetenskaps har påbörjat arbetet för en god gemensam arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetet.

Dagens schema
SU-butiken webbshop