Institutionen för folkhälsovetenskap har utsett ett råd för arbetsmiljö och lika villkor. Arbetsmiljöarbetet skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. En systematisk genomgång av arbetsmiljön kommer årligen att göras och en sammanställning av de behov som finns för att skapa en god gemensam arbetsmiljö utgör grunden för upprättandet av en handlingsplan om arbetsmiljö. Handlingsplanen skall följas upp och utvärderas årligen.

Arbetsmiljöplan 2019

Handlingsplan arbetsmiljö 2019 Public Health Sciences (347 Kb)