1. I din Outlook, klicka på Kalender i nedre vänstra hörnet. Kontrollera att du ser START bandet (ribbon).
  2. Klicka på Kalendergrupper i START bandets grupp Hantera kalendrar och välj ”Skapa ny kalendergrupp”.
  3. Skriv ett namn för din kalendergrupp i dialog rutan. Vi föreslår namnet PUBLICHEALTH. Tryck på OK.
  4. Den Globala adresslistan visas nu i ett fönster på din skärm. Skriv PUB i rutan framför knappen Sök. Du ser nu alla kalendrar för PUBLICHEALTH.
  5. Markera PUBLICHEALTH, PUBLICHEALTH Bellevue, PUBLICHEALTH Brunnsviken and PUBLICHEALTH Haga. Klicka på knappen Gruppmedlemmar. Tyck OK.

Not: Du kan markera flera olika item i listan, genom att hålla nere Ctrl-tangenten och klicka på de olika item du vill markera.

Hur lägger du till GUEST DESK kalender gruppen

  1. I din Outlook, klicka på Kalender i nedre vänstra hörnet. Kontrollera att du ser START bandet (ribbon).
  2. Klicka på Kalendergrupper i START bandets grupp Hantera kalendrar och välj ”Skapa ny kalendergrupp”.
  3. Skriv ett namn för din kalendergrupp i dialog rutan. Vi föreslår namnet GUEST DESK. Tryck på OK.
  4. Den Globala adresslistan visas nu i ett fönster på din skärm. Skriv PUB i rutan framför knappen Sök. Du ser nu alla kalendrar för PUBLICHEALTH.
  5. Markera alla 11 PUBLICHEALTH Guest Desks. Klicka på knappen Gruppmedlemmar. Tyck OK.