Lokalbokning

Lokalbokning

 

 - Arbetsplats för gästforskare för kortare tid än två veckor bokas efter överenskommelse med Jenny Eklund eller Cathrin Wiksell.
Om vistelsen är längre än två veckor ska överenskommelse göras med prefekten.

 - Lokal för undervisning bokas genom Linda Rämö.

 - Institutionens sammanträdeslokaler bokas av var och en direkt i Outlook.

Hur bokar du ett mötesrum i Outlook

Följ denna steg-för steg instruktion så vet du precis hur man bokar ett mötesrum i Outlook.

Lägg till en kalendergrupp i Outlook

Vi föreslår att du skapar två kalendergrupper, en för Institutionskalendern PUBLICHEALTH och de tre kalendrarna för mötesrummen, samt en kalendergrupp för de elva Gästforskarplatserna 1 till 11.

Dagens schema
SU-butiken webbshop