Måndagen 2 september 2019 säger vi välkommen tiil rektor Astrid Söderbergh Widding som besöker vår intstitution.