Wennberg, Peter

Peter Wennberg

Peter Wennberg är docent i psykologi och har främst forskat kring olika utvecklingsaspekter av alkoholvanor samt behandlingsmetoder för alkohol- och drogberoende. Just nu arbetar han med frågor kring kvalitet i beroendevården och lokala samt nationella kvalitetsregister.

Peter Wennbergs publikationer

Kontakt

Besöksadress:
Sveavägen 160, Sveaplan

Postadress:
Institutionen för folkhälsovetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: (vxl) 08 16 20 00

Prefekt
Mikael Rostila
Telefon: 08-16 44 16
E-post: mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
Telefon: 08-16 36 03
E-post: jenny.cisneros@su.se

Biträdande prefekt
Jenny Eklund
Telefon: 08- 674 79 70
E-post:jenny.eklund@su.se

Administrativ chef
Joachim Bjurfors
Telefon: 08-674 73 99
E:post:joachim.bjurfors@su.se