Datum: 26 april 2018 13:30-15:30

Plats: Haga, rum 549, plan 5, Institutionen för folkhälsovetenskap, Sveavägen 160

Torsdagen den 26 april kl. 13:30-15:30 behandlas Maria Granviks kommande avhandling "Effective schools in a segregated landscape – an analysis of academic achievement and psychological health among ninth grade students in Stockholm” vid ett halvtidsseminarium. Seminariet äger rum vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

Granskningskommittén består av Susanne Alm, Docent i sociologi, Institutet för social forskning, Stockholms universitet; Magnus Bygren, Professor i sociologi, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet; och Curt Hagquist, Professor i folkhälsovetenskap, Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, Karlstads universitet.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Välkommen!

Half-time control

Date: April 26 2018 13:30-15:30

Place: Haga, room 549, floor 5, Department for Public Health Sciences, Sveavägen 160

Presenter: PhD student Maria Granvik

Title: “Effective schools in a segregated landscape – an analysis of academic achievement and psychological health among ninth grade students in Stockholm”

Half-time committee: Ass. Prof. Susanne Alm (Stockholm University), Prof. Magnus Bygren (Stockholm University), and Prof. Curt Hagquist (Karlstad University)

The seminar will be in English.

Welcome!