Roll the dice Photo: Pixabay

Den svenska lagstiftningen kring spel om pengar är föremål för stora förändringar. Spelmissbruk likställs sedan 1 januari 2018 med alkohol- och narkotikamissbruk i lagstiftningen. Utbudet av stöd och behandling är dock fragmentariskt och det finns ett stort behov av kunskap och metodutveckling för att förebygga, upptäcka och behandla spelproblem. Från 1 januari är dessutom stora delar av spelmarknaden omreglerad till ett licenssystem, vilket innebär nya möjligheter och utmaningar.

Mötesplats för olika aktörer inom fältet

Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats för samtal och erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan olika aktörer inom fältet för reglering, prevention och behandling av spelproblem.

Konferensen för dig som är aktiv inom fältet spel om pengar

Konferensen vänder sig till personal i socialtjänst och hälso- och sjukvård, studenter, brukare och anhöriga från självhjälpsgrupper, forskare, företag, ideella organisationer och tjänstemän vid olika berörda myndigheter. Beräknat antal deltagare är 200 personer.

Boka in 29 april 2019!

Boka in i kalendern redan nu, lämna gärna intresseanmälan via konferensens hemsida (se länk nedan). Programmet uppdateras löpande, mer specifikt program kommer senare.

Anmälan och program

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt. Du anmäler dig via konferensen hemsida:
www.su.se/publichealth/spelkonferens
Här hittar du också till konferensens program, detta uppdateras löpande. Programmet innehåller presentationer från Spelberoendes riksförbund, Statskontoret, Stödlinjen, Spelinspektionen, Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Institutionen för socialt arbete och personer som arbetar förebyggande och behandlande inom myndigheter, kommuner och landsting/regioner.

Arrangörer

Huvudarrangör är Institutionen för folkhälsovetenskap med forskningscentren CHESS och SoRAD vid Stockholms universitet.

Medarrangörer är:

  • Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
  • FoU Södertörn
  • FoU Nordväst
  • FoU Nordost
  • forskarnätverket GARN (Gambling Research Network)
  • Spelberoendes riksförbund 
  • Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet

Konferensen genomförs med stöd av Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet inom ramen för det Forte-finansierade forskningsprogrammet Möta utmaningar och minska spelproblem – REGAPS (Responding to and Reducing Gambling Problems Studies).