Om Magisterpromotionen

Magisterpromotionen är, till skillnad från doktorspromotionen, en relativt ny högtid vid Stockholms universitet. Den första ägde rum 1997. Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere, som betyder föra fram, skjuta fram, men här i överförd bemärkelse närmast befordra.

Under ceremonin stiger magistern, promovendi, upp på ena sidan av scenen och, efter att ha tagit emot ett diplom som tecken på den nya värdigheten, ned på den andra. Detta symboliserade förr att man gick vidare i livet, med egen rätt att undervisa. Idag fungerar det som ett pampigt tillfälle att fira sin examen vid Stockholms universitet. 

Ceremonin äger rum i Aula Magnas magnifika hörsal och avslutas med mingel och musik i Galleriet och i Foajén.

Ceremonin direktsänds på su.se/play och filmen ligger därefter kvar på samma sida.

Kommande ceremonier

Magisterpromotion äger rum två gånger om året, generellt sista fredagen i maj respektive oktober. Närmast följande ceremonier äger rum

fredag 18 maj 2018 (preliminärt)

Du behöver ansöka om examen i tid för att bli inbjuden

Till magisterpromotionen på våren inbjuds du som ansökt om examen på avancerad nivå (magisterexamen, masterexamen, civilekonomexamen, vissa lärarexamina m.fl.) under tiden 15 juli året innan - 8 februari samma år. Till högtiden på hösten inbjuds motsvarande som ansökt om sitt examensbevis under tiden 9 februari - 15 juli samma år. Följ länken nedan för mer detaljerad information om nästkommande ceremoni.

Föregående ceremoni

Läs mer om tidigare ceremonier genom att följa länken nedan. Du kan också se film från högtiden på su.se/play.