Roll the dice Photo: Pixabay

Den svenska lagstiftningen kring spel om pengar är föremål för stora förändringar. Spelmissbruk likställs sedan 1 januari 2018 med alkohol- och narkotikamissbruk i lagstiftningen. Utbudet av stöd och behandling är dock fragmentariskt och det finns ett stort behov av kunskap och metodutveckling för att förebygga, upptäcka och behandla spelproblem. Från 1 januari är dessutom stora delar av spelmarknaden omreglerad till ett licenssystem, vilket innebär nya möjligheter och utmaningar.

Mötesplats för olika aktörer inom fältet

Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats för samtal och erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan olika aktörer inom fältet för reglering, prevention och behandling av spelproblem.

Konferensen för dig som är aktiv inom fältet spel om pengar

Konferensen vänder sig till personal i socialtjänst och hälso- och sjukvård, studenter, brukare och anhöriga från självhjälpsgrupper, forskare, företag, ideella organisationer och tjänstemän vid olika berörda myndigheter. Antal registrerade deltagare ~ 350 personer.

Program

Programmet och mer information och hittar du på konferensen hemsida:
www.su.se/publichealth/spelkonferens
Programmet innehåller presentationer från Spelberoendes riksförbund, Statskontoret, Spelinspektionen, Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket, Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Institutionen för socialt arbete och personer som arbetar förebyggande och behandlande inom myndigheter, kommuner och landsting/regioner. Programmet uppdateras löpande.

Arrangörer

Huvudarrangör är Institutionen för folkhälsovetenskap med forskningscentren CHESS och SoRAD vid Stockholms universitet.

Medarrangörer är:

  • Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
  • FoU Södertörn
  • FoU Nordväst
  • FoU Nordost
  • forskarnätverket GARN (Gambling Research Network)
  • Spelberoendes riksförbund 
  • Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet

Konferensen genomförs med stöd av Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet inom ramen för det Forte-finansierade forskningsprogrammet Möta utmaningar och minska spelproblem – REGAPS (Responding to and Reducing Gambling Problems Studies).