Evenemang

Information om våra seminarier

Så här gör du för att få löpande information om våra öppna seminarier:
Vi sätter gärna upp dig på vår utskickslista för seminarier, kontakta webmaster via e-post red.publichealth@su.se med en förfrågan om att bli tillagd på seminarielistan (gäller även avanmälan).

Evenemang

Kontakt

Foto: Björn Dalin

Besöksadress:
Sveavägen 160, Sveaplan

Postadress:
Institutionen för folkhälsovetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: (vxl) 08 16 20 00

Prefekt
Mikael Rostila
Telefon: 08-16 44 16
E-post: mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
Telefon: 08-16 36 03
E-post: jenny.cisneros@su.se

Administrativ chef
Jenny Eklund, adminstrativ chef
Telefon 08- 674 79 70
E-post: jenny.eklund@su.se

Joachim Bjurfors (sjukskriven)
Telefon: 08-674 73 99
E-post: joachim.bjurfors@su.se