Ledning

Prefektstyre t o m 2018-06-30. Institutionsstyrelse kommer att väljas inför 2018-07-01.
 

Prefekt,  Mikael Rostila, e-post prefekt.publichealth@su.se

Ställföreträdande prefekt, Jenny Cisneros Örnberg, e-post prefekt.publichealth@su.se

Biträdande prefekt, Jenny Eklund, e-post prefekt.publichealth@su.se

Administratativ chef, Joachim Bjurfors, e-post joachim.bjurfors@su.se

 

Utbildning

Studierektor UGA, Ylva Almquist, e-post studierektor.ga.publichealth@su.se

Studierektor FUF, Bitte Modin, e-post studierektor.f.publichealth@su.se

 

Administration

Studievägledare, Linda Rämö, e-post studievagledare.publichealth@su.se
Kommunikatör,  Marianne Berggren, e-post marianne.berggren@su.se
                     

Våra medarbetare

Kontaktuppgifter till våra medarbetare

 

 

Telefon: (vxl) 08 16 20 00

Fax: 08 674 76 86