Institutionsstyrelsen

Hela styrelsen hittar du här

Ledning

Prefekt,  Mikael Rostila, e-post prefekt.publichealth@su.se
Ställföreträdande prefekt, Jenny Cisneros Örnberg, e-post prefekt.publichealth@su.se
Biträdande prefekt, Jenny Eklund, e-post prefekt.publichealth@su.se
Administratativ chef, Joachim Bjurfors, e-post joachim.bjurfors@su.se

Utbildning

Studierektor UGA, Ylva Almquist, e-post studierektor.ga.publichealth@su.se
Studierektor FUF, Bitte Modin, e-post studierektor.f.publichealth@su.se

Administration

Databasansvarig, Agneta Cederström, e-post agneta.cederstrom@su.se
Databasansvarig, Reidar Österman, e-post reidar.osterman@su.se
Ekonomiansvarig, Yvonne Handin, e-post yvonne.handin@su.se
Ekonom, Gunnela Mogensen, e-post gunnela.mogensen@su.se
Personalspecialist, Cathrin Wiksell, e-post cathrin.wiksell@su.se
Studievägledare, Linda Rämö, e-post studievagledare.publichealth@su.se
                 

Våra medarbetare

Kontaktuppgifter till våra medarbetare

 

 

Telefon: (vxl) 08 16 20 00

Fax: 08 674 76 86