Foto: Jessica Storbjörk
Foto: Jessica Storbjörk
 

Jenny Cisneros Örnberg, fil.dr. i statsvetenskap och föreståndare för SoRAD. Hennes forskningsområde rör folkhälsofrågor på nationell- och EU-nivå. Huvudfokus ligger på Europeiseringsprocesser och framförallt Sveriges roll i utvecklingen av folkhälsopolitiska frågor inom EU. Jenny har i sin forskning fokuserat på alkohol, men även behandlat policy- och regleringsfrågor kring spel, tobak och läkemedel.

 

Publikationer

 

 

Pågående projekt