Lena Eriksson
Lena Eriksson

Lena Eriksson är fil.dr. i historia och hennes forskning är inriktad på den svenska välfärdsstatens sociala aspekter. Tidigare forskning har handlat om arbetslöshetspolitik, marginalisering på bostadsmarknaden och exkluderingen av romer. Den röda tråden genom de olika forskningsprojekten har varit analysen av hur samhället förhåller sig till dem som inte lever upp till normen av att vara en ”god medborgare” och vilka konsekvenser olika förhållningssätt har för individ och samhälle.

För närvarande ingår hon i ett projekt som avser att studera de politiska diskussionerna om och byråkratiska hanteringen av narkomanvården i Sverige under åren 2000-2015. Fokus ligger på narkotikafrågans och missbrukarvårdens problembeskrivning, kunskapsbas och styrning.

 

Publikationer

 

Pågående projekt

Vetenskaplig stat eller statlig vetenskap? Välfärdsforskningens och välfärdspolitikens kunskapsforme

Mellan politik och byråkrati: vård och behandling av narkotikamissbrukare 2001-2015