Foto: Jessica Storbjörk
Foto: Jessica Storbjörk
 
Anders Ledberg jobbar som forskare vid SoRAD sedan mars 2012. Anders är bland annat intresserad av hur distribuerade och hierarkiska system (till exempel hjärnan) är funktionellt organiserade och hur denna organisation möjliggör meningsfulla interaktioner med andra system.

Anders har mångårig erfarenhet av matematiska, statistiska och dynamiska modeller och fungerar delvis som metodresurs vid SoRAD. Anders är finansierad av forskningsprogrammet "Exclusion and Inclusion in the Late Welfare State: the Case of Alcohol and Drugs".

För publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter se här.