Foto: Jessica Storbjörk
Foto: Jessica Storbjörk
 
Josefin Månsson är doktorand antagen på Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, där hon också har tagit sin socionomexamen. På SoRAD arbetar hon med sitt avhandlingsprojekt kring cannabisfrågor. Avhandlingen sätter fokus på centrala aspekter av hur samhället förhåller sig till cannabis. Särskilt intresse riktas mot hur media framställer cannabis, både traditionell media såsom dagstidningar och "ny" media såsom internetforum.

 

Publikationer