Börje Olsson är filosofie doktor i sociologi och innehar en professur med inriktning mot alkohol- och narkotikapolitik vid SoRAD. 

Hans huvudsakliga forskningsområden rör bl.a. social-historiska analyser av narkotikafrågan, epidemiologiska analyser av narkotikabruket, internationella jämförelser av narkotikamissbruk och narkotikapolitik, analyser av alkoholpolitikens villkor samt kulturella perspektiv på alkohol och narkotika.

 

Publikationer