Therese Reitan
Therese Reitan

Therese Reitan är docent i statsvetenskap. Hon disputerade vid Universitetet i Bergen 1997 på en avhandling om missbruksvården i Norge från ett organisationsteoretiskt och förvaltningspolitiskt perspektiv. Som lektor och forskare vid Södertörns högskola deltog hon i flera forskningsprojekt med fokus på alkoholpolitik, folkhälsa och social utveckling i Öst-Europa, med finansiering från Östersjöstiftelsen. Hon var därefter forsknings- och statistikansvarig vid statliga Kulturrådet, men är sedan 2008 forskningsledare med inriktning mot missbruk på Statens institutionsstyrelse. Våren 2011 var Therese gästforskare på SoRAD och är nu tillbaka på deltid som projektledare för ett Forte-finansierat projekt om gravida missbrukare och deras barn. Hennes forskningsintressen rör alkohol- och narkotikarelaterade sociala och hälsomässiga förhållanden i såväl stora som små populationer – och hur dessa påverkas av såväl stora som små politiska och administrativa beslut.

 

Urval av publikationer

Patterns of polydrug use among pregnant substance abusers. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, online March-30-2017, doi 10.1177/1455072516687256

Therese Reitan & Sarah Callinan: Changes in Smoking Rates Among Pregnant Women and the General Female Population in Australia, Finland, Norway, and Sweden. Nicotine & Tobacco Research, 19 (2017) 3: 282-289. 

Arguing the case: Committing pregnant substance abusers to compulsory care. International Journal of Alcohol and Drug Research 5(2016)3: 131-139.

Commitment without confinement. Outpatient compulsory care for substance abuse, and severe mental disorder in Sweden. International Journal of Law and Psychiatry 45(2016)March-April:60-69.

Therese Reitan & Ida Isaksson: Vård i annan form enligt 27 § LVM. Lagstiftning, praktik och erfarenheter. Statens institutionsstyrelse: Institutionsvård i fokus nr 2, 2014.

Compulsory detention in addiction treatment. Letter to the Editor. Addiction 108 (2013): 650.

Therese Reitan & Linda Weding. Gravida missbrukare inom LVM-vården. Statens institutionsstyrelse: Institutionsvård i fokus nr 9, 2012. 

Gravida kvinnor i tvångsvården. I: Storbjörk, J (red) (2012): Samhället, alkoholen och drogerna. Politik, konstruktioner och dilemman. Stockholms universitets förlag, s 218-236.

Gravida missbrukare i svensk tvångsvård. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 28 (2011):211-233.

Ilkka H Mäkinen & Therese Reitan: Continuity and change in Russian alcohol consumption from the tsars to transition. Social History 31 (2006) 2: 160-179. 

On the Verge of EU-Membership. Alcohol Cultures in the Baltic Sea Region in a European Perspective. Contemporary Drug Problems 31 (2004) 2: 287-327.

Too Sick to Vote? Public Health and Voter Turnout in Russia During the 1990s. Communist and Post-Communist Studies 36 (2003) 1: 49-68.

Democracy in a Bottle. Attitudes towards Alcohol Regulation in the Post-Communist Baltic Sea Region. Journal of Baltic Studies 34 (2003) 2: 131-158.

The operation failed, but the patient survived. Varying assessments of the Soviet Union’s last anti-alcohol campaign. Communist and Post-Communist Studies 34 (2001) 2: 241-260.

Does Alcohol Matter? Public Health in Russia and the Baltic Countries before, during, and after the Transition. Contemporary Drug Problems 27 (2000) 3: 511-560.

Theories of Interorganizational Relations in the Human Services. Social Service Review 72 (1998) 3: 285-309.

Municipal Checks and County Balances. The Referral Process for Substance Abusers. Doctoral thesis (dr.polit.), Department of administration and organization theory, University of Bergen, 1997.