Foto: Jessica Storbjörk
Foto: Jessica Storbjörk
 

Eva Samuelsson är fil. doktor i socialt arbete. Hon tog sin socionomexamen 2004 och har arbetat med handläggning av försörjningsstöd, utredning och behandling av missbruksproblematik samt motiverande samtal med personer och grupper med alkohol-, narkotika och spelproblematik. Hon disputerade i februari 2015 med avhandlingen Use or misuse? Practitioners’ perceptions of substance use and treatment som handlar om hur personal i den svenska missbruks- och beroendevården uppfattar alkohol- och narkotikakonsumtion, dess allvarlighet, möjligheten till självläkning och behov av olika former av behandling. Mer specifikt undersöktes hur uppfattningarna skiljer sig åt mellan praktiker inom socialtjänstens missbruksvård och landstingets beroendevård. Dessutom analyserades betydelsen av den enskilde brukarens ålder, kön, social status, etnicitet och familjesituation för uppfattningar om allvarlighet och behandlingsbehov (läs mer om projektet här).  

Eva arbetar nu inom projektet "Spelvanor och spelproblem - egna upplevelser av förändringar och dess orsaker" tillsammans med Kristina Sundqvist och Jenny Cisneros Örnberg.

Tidigare har Eva jobbat inom projektet ”Individens ställning i missbruks- och beroendevården – en studie av brukarinflytande i praktiken” om hur personer med alkohol- och narkotikaproblem får möjlighet att påverka den vård de erbjuds. Eva är forskningsledare på FoU Södertörn på halvtid.

Hon undervisar på Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet och andra sammanhang i motiverande samtal (MI) och är medlem i MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers.

 

Evas profil på ResearchGate.

Evas profil på Academia.

 

Publikationer

Samuelsson, E. (2015). Use or misuse? Practitioners’ perceptions of substance use and treatment. Stockholm Studies in Social Work No. 30. Doctoral Thesis in Social Work, Stockholm University.

Samuelsson, E. (2014). Gendering substance use and treatment needs – practitioners’ perceptions in Swedish addiction care. Paper presented at the 40th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society, Torino, Italy, June 2014.

Samuelsson, E. & Wallander, L. (2014). Disentangling practitioners’ perceptions of substance use severity: A factorial survey. Addiction Research and Theory, 22(4), 348-360.

Samuelsson, E. (2013). The importance of social categories in practitioners’ perceptions of substance use – a mixed methods study in Swedish addiction care. Paper presented at the Annual Conference of European Society for Social Drug Research (ESSD), Stockholm, September 2013.

Samuelsson, E., Blomqvist, J. & Christophs, I. (2013). Addiction and recovery – perceptions among professionals in the Swedish treatment system. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 30(1-2), 51-66. 

Publikationer