Foto: Jessica Storbjörk
Foto: Jessica Storbjörk
 
Peter Wennberg är docent i psykologi och har främst forskat kring olika utvecklingsaspekter av alkoholvanor, behandlingsmetoder för alkohol- och drogberoende samt metodutveckling inom beroendeområdet.  

 

 

Publikationer