IS-ledamöter mandatperioden 210101-231231

Prefekt

Mikael Rostila

Ställföreträdande prefekt

Jenny Cisneros Örnberg

Ordinarie ledamöter

Ylva B Almquist
Sara Brolin Låftman
Bitte Modin
Jessica Storbjörk
Viveca Östberg
Linda Rämö (representant för T/A- personal)

Suppleanter

Lisa Berg
Karl Gauffin
Anders Ledberg
Peter Wennberg
Joachim Bjursfors (representant för T/A- personal)

Studentrepresentanter

Malin Gunnarsson (doktorandgruppen)
Tobias Lindström Battle (studentgruppen)
Peace Ojeka (studentgruppen)

Tidigare styrelsesammansättning

IS-ledamöter mandatperioden 180701-201231