Kontaktuppgifter för studentärenden

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för folkhälsovetenskap
  4. Om oss
  5. Kontakt
  6. Kontaktuppgifter för studentärenden

Kontaktuppgifter för studentärenden

Studierektor
Grundnivå och avancerad nivå
Ylva B Almquist
08-674 79 69
studierektor.ga.publichealth@su.se

Studierektor
Forskarnivå

Peter Larm
08-674 79 67
studierektor.f.publichealth@su.se

Biträdande studierektor
Sara Brolin Låftman
bitr.studierektor.publichealth@su.se

Koordinator, kandidatprogrammet
Lena Eriksson
kandidat.publichealth.su.se

Koordinator, masterprogrammet
Sol Juarez
master.publichealth@su.se

Studievägledare
Anna Nyström
08-16 14 25
studievagledare.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör
Linda Rämö
08-674 75 61
kursadmin.publichealth@su.se

Athena-administratör
Anna Nyström
08-16 14 25
studievagledare.publichealth@su.se

Kontakt

Foto: Björn Dalin

Besöksadress:
Sveavägen 160, Sveaplan

Postadress:
Institutionen för folkhälsovetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: (vxl) 08 16 20 00

Prefekt
Mikael Rostila
Telefon: 08-16 44 16
E-post: mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
Telefon: 08-16 36 03
E-post: jenny.cisneros@su.se

Administrativ chef
Jenny Eklund, adminstrativ chef
Telefon 08- 674 79 70
E-post: jenny.eklund@su.se

Joachim Bjurfors (sjukskriven)
Telefon: 08-674 73 99
E-post: joachim.bjurfors@su.se