Institutionsstyrelsen

Information om institutionsstyrelsen

Ledning

Prefekt,  Mikael Rostila, e-post prefekt.publichealth@su.se
Ställföreträdande prefekt, Jenny Cisneros Örnberg, e-post prefekt.publichealth@su.se
Adminstrativ chef, Jenny Eklund, e-post: jenny.eklund@su.se
Administratativ chef, Joachim Bjurfors, e-post joachim.bjurfors@su.se

Utbildning

Studierektor UGA, Ylva Almquist, e-post studierektor.ga.publichealth@su.se
Studierektor FUF, Peter Larm, e-post studierektor.f.publichealth@su.se

Administration

Databasansvarig, Agneta Cederström, e-post agneta.cederstrom@su.se
Ekonomiansvarig, Yvonne Handin, e-post yvonne.handin@su.se
Kommunikatör, Ulla Bjursäter, e-post ulla.bjursater@su.se
Personalspecialist, Cathrin Wiksell, e-post cathrin.wiksell@su.se
Studievägledare, Anna Nyström, e-post studievagledare.publichealth@su.se
Utbildningsadministratör, Linda Rämö, e-post kursadmin.publichealth@su.se

Våra medarbetare

Kontaktuppgifter till våra medarbetare

Telefon: (vxl) 08 16 20 00
Fax: 08 674 76 86