Lediga arbeten

Lediga anställningar

På denna plats annonserar vi ledigförklarade anställningar vid Institutionen för folkhälsovetenskap. En översikt över samtliga lediga anställningar vid Institutionen för folkhälsovetenskap och Stockholms universitet finns tillgänglig på universtitetets centrala webbplats. Där finns också information om universitetets anställningsordning och mall för ansökan.

Lediga anställningar vid Institutionen för folkhälsovetenskap

  • Forskningsassistent Institutionen för folkhälsovetenskap utlyser en tidsbegränsad anställning som forskningsassistent på heltid. Sista ansökningsdag: 2018-12-18. Ref.nr SU FV-4179-18.
  • Forskningsassistent Institutionen för folkhälsovetenskap utlyser en tidsbegränsad anställning som forskningsassistent på deltid (75%). Sista ansökningsdag: 2018-12-18. Ref.nr SU FV-4160-18.
  • Forskare i folkhälsovetenskap med inriktning mot alkoholepidemiologi Institutionen för folkhälsovetenskap utlyser en anställning som forskare i folkhälsovetenskap med inriktning mot alkoholepidemiologi. Sista ansökningsdag: 2018-12-20. Ref.nr SU FV-4146-18.

Kontakt

Besöksadress:
Sveavägen 160, Sveaplan

Postadress:
Institutionen för folkhälsovetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: (vxl) 08 16 20 00

Prefekt
Mikael Rostila
Telefon: 08-16 44 16
E-post: mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
Telefon: 08-16 36 03
E-post: jenny.cisneros@su.se

Biträdande prefekt
Jenny Eklund
Telefon: 08- 674 79 70
E-post:jenny.eklund@su.se

Administrativ chef
Joachim Bjurfors (sjukskriven)
Telefon: 08-674 73 99
E-post: joachim.bjurfors@su.se

Jenny Eklund, tf adminstrativ chef
Telefon 08- 674 79 70
E-post: jenny.eklund@su.se