Institutionen för folkhälsovetenskap bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå vid Stockholms universitet. Institutionen bildades år 2018 när de två centrumbildningarna Centre for Health Equity Studies (CHESS) och Centrum för Samhällsvetenskaplig Alkohol- och Drogforskning slogs ihop. Institutionen för folkhälsovetenskap är en del av samhällsvetenskapliga fakulteten och har ca 70 anställda.

Forskare och lektorer vid institutionen lägger stor vikt vid att följa utvecklingen av den pågående coronapandemin. Som del av vårt arbete ingår därför att erbjuda kurser kring detta angelägna och aktuella ämne.

Med tanke på samhällsrelevansen och det stora intresset för frågan kommer lektorer vid Institutionen för folkhälsovetenskap att erbjuda en MOOC (Massive Open Online Course): en stor, öppen onlinebaserad kurs kring ämnet ”Epidemier och folkhälsa” under höstterminen 2021.

Kursen kommer inte att examineras eller att leda till några högskolepoäng, men då formatet tillåter att den är öppen för alla kan deltagarantalet vara mycket högt (från några hundra upp till flera tusen personer). För mer information för öppen utbildning, se information från Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Arbetsuppgifter

Arbetet innebär att stödja kursansvariga med administrativa uppgifter samt att assistera i samband med inbjudning och koordination av gästföreläsare. Som amanuens arbetar du i nära samarbete med kursansvariga, samt andra lärare, forskare och administrativ personal vid institutionen. Arbetsuppgifterna kommer att variera men kommer huvudsakligen att röra sig kring:

  • Kontakt med kursdeltagare.
  • Färdigställande av FAQ-material som vägledning för kursdeltagare.
  • Moderation av diskussionssidor kopplat till kursen och enskilda föreläsningar.
  • Kontakt med gästföreläsare.

Kvalifikationer

Den sökande ska vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå, gärna i folkhälsovetenskap. Du måste vara noggrann, ansvarsfull, strukturerad och självständig i ditt arbetssätt. Samarbetsförmåga och förmåga att arbeta under tidspress i vissa perioder är ett krav. Mycket av arbetet kommer att gå ut på att kommunicera med kursdeltagare och gästföreläsare, varför utmärkta kunskaper i svenska och en säkerhet att uttrycka sig väl i skrift, bland annat via digitala plattformar, är en förutsättning.

Tidigare studieprestationer samt dokumentation över språklig säkerhet kommer utgöra bedömningsgrunder vid urvalet. Dokumenterad erfarenhet av digitala plattformar med relevans för MOOCs (t.ex. edX eller Coursera) är meriterande.

Anställningsvillkor

Anställningen omfattar 20 % av heltid och är tidsbegränsad till 2021-12-31. Tillträde sker enligt överenskommelse. Arbetsbelastningen varierar över året men kommer att koncentreras till höstterminen under pågående kurs. Vid anställningens början kommer vi att att diskutera kursens schema och upplägg och i största mån ta hänsyn till eventuella tentaperioder och andra arbetsintensiva skeden i din pågående utbildning.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av universitetslektor Karl Gauffin, karl.gauffin@su.se, och studierektor Ylva B Almquist, ylva.almquist@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-12-04

Läs mer om utlysningen och ansök via Stockholms universitets hemsidor:
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=13503&rmlang=SE