Institutionen för folkhälsovetenskap är en ny institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 70 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Institutionen bedriver utbildning i folkhälsovetenskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Projektbeskrivning

Anställningen är inom det sexåriga forskningsprogrammet Responding to and Reducing Gambling Problems Studies (REGAPS). Programmet omfattar fem olika forskningsområden, där vi genomför flertalet studier för att följa utvecklingen och öka kunskapen om hur reglering, prevention, bedömning och behandling av spelproblem kan förbättras, på det individuella planet och ur ett större samhällsperspektiv.

Anställningen kommer primärt fokusera på det fjärde forskningsområdet som behandlar den svenska spelmarknaden som omreglerades 1 januari 2019.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgiften är forskning. Innehavaren av anställningen ska bidra till forskningen inom ramen för projektet REGAPS genom egen forskning främst genom egeninitierade delprojekt inom WP4 som behandlar omregleringen av den svenska spelmarknaden.  För mer information om pågående studier inom WP4 se: www.su.se/publichealth/regaps/wp4.

Innehavaren av anställningen ska också aktivt bidra till publicering och spridning av projektresultat, bidra och ta initiativ till gemensamma projektaktiviteter, samt bidra till att förvalta och utveckla nationella och internationella samarbeten.

Till arbetsuppgifterna kan även viss administration förekomma, såsom att vara behjälplig vid organisering av möten och workshops, insamling av data, kommunikation, etc.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vi söker dig som har doktorsexamen inom ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne eller har motsvarande utländsk examen. Efterföljande forskning ska också vara inom ett forskningsområde som är relevant för projektet.

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet inom projektets forskningsområde; samhällsvetenskaplig forskning inom spelpolitik och reglering samt spelpolitikens påverkan på individ och samhälle.

Särskild vikt fästs även vid forskningsplanens utformning och innehåll.

Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha genomfört eget forskningsprojekt inom relaterade forskningsfält.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Eftersom merparten av det empiriska arbetet kommer att bedrivas på svenska är mycket goda språkkunskaper i svenska ett krav.

Anställningsvillkor

Anställningen avser 100% i ett år med möjlighet till förlängning, dock längst två år. Anställningens omfång kan dock diskuteras och vi ser även positivt på deltidslösningar. Tillträde 2020-08-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare, docent Jenny Cisneros Örnberg, tfn 073 93 710 43, jenny.cisneros@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev som innehåller
    – varför du är intresserad av tjänsten
    – vad som gör dig lämplig för den aktuella tjänsten
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
     – varför och hur du vill bedriva ditt/dina delprojekt inom REGAPS
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-06-14

Läs mer om utlysningen och ansök via Stockholms universitets hemsidor: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12437&rmlang=SE