Institutionen för folkhälsovetenskap är en nybildad institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 80 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Forskningen är i huvudsak organiserad kring två centrumbildningar: ojämlikhet i hälsa (tidigare Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa, CHESS) samt drog-, alkohol-, tobaks- och spelfrågor (tidigare Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD). Vid institutionen bedrivs även utbildning i folkhälsovetenskap på grund-, avancerad och forskarnivå.

Projektbeskrivning

Forskningsassistenten skall arbeta i ett forskningsprojekt om organiseringen av svensk missbruks- och beroendevård. En webbenkät, baserad på redan insamlat intervjumaterial med vårdprofessionella, tjänstemän och politiker på lokal och nationell nivå skall i studiens slutskede riktas till professionella som arbetar med vård och behandling på missbruksområdet i Sverige.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i att tillsammans med forskargruppen innehållsmässigt men framför allt tekniskt finalisera webbenkäten. Enkäten handlar om professionellas arbetsförhållanden och upplevda förtjänster och problem med den organisation de arbetar i. Såväl frågekonstruktion som enkätkonstruktionen i det webbaserade enkätverktyget Survey & Report testas innan lansering. Vidare ska forskningsassistenten samla in kontaktuppgifter till behandlingsenheter i landet och därefter bistå med att distribuera enkäten via olika kanaler. Initial databearbetning av det insamlade materialet ingår i arbetet. Eventuellt finns möjlighet till analys och samförfattande av artikel.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har minst en fil. kand. eller motsvarande i ett samhällsvetenskapligt ämne. Mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift är ett krav. Erfarenhet av att konstruera enkäter och bygga dessa i Survey & Report är meriterande liksom kunskaper om svensk missbruks- och beroendevård. Kunskaper i statistikprogrammen SPSS är önskvärt. Du bör som person vara noggrann och strukturerad samt ha god förmåga till samarbete och självständigt arbete.

Anställningsvillkor

Anställningen är tidsbegränsad. Den avser sex månader på deltid (75 %) eller enligt överenskommelse. Tillträde 2019-01-01 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av projektledaren, docent Jessica Storbjörk, tfn 08-16 14 68, jessica.storbjork@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga personligt brev och CV.

Du kan även bifoga kontaktinformation för 1-2 referenspersoner samt publikationer (max 3) du önskar åberopa för att visa på dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsguppgifter. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-12-18

Läs mer om utlysningen och ansök via Stockholms universitets hemsidor: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=7711&rmlang=SE