Lediga arbeten

Lediga anställningar

På denna plats annonserar vi ledigförklarade anställningar vid Institutionen för folkhälsovetenskap. En översikt över samtliga lediga anställningar vid Institutionen för folkhälsovetenskap och Stockholms universitet finns tillgänglig på universtitetets centrala webbplats. Där finns också information om universitetets anställningsordning och mall för ansökan.

Lediga anställningar vid Institutionen för folkhälsovetenskap

  • Lediga anställningar Studievägledare Institutionen för folkhälsovetenskap utlyser en anställning (heltid) som studievägledare. Sista ansökningsdag: 2019-10-14. Ref.nr SU FV-3218-19.
  • Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet Doktorand i folkhälsovetenskap med inriktning mot socialepidemiologi Institutionen för folkhälsovetenskap utlyser en anställning som doktorand i folkhälsovetenskap med inriktning mot socialepidemiologi. Ref.nr SU FV-3093-19. Sista ansökningsdag: 2019-10-15.

Kontakt

Foto: Björn Dalin

Besöksadress:
Sveavägen 160, Sveaplan

Postadress:
Institutionen för folkhälsovetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: (vxl) 08 16 20 00

Prefekt
Mikael Rostila
Telefon: 08-16 44 16
E-post: mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
Telefon: 08-16 36 03
E-post: jenny.cisneros@su.se

Administrativ chef
Jenny Eklund, adminstrativ chef
Telefon 08- 674 79 70
E-post: jenny.eklund@su.se

Joachim Bjurfors (sjukskriven)
Telefon: 08-674 73 99
E-post: joachim.bjurfors@su.se