Lediga arbeten

Lediga anställningar

På denna plats annonserar vi ledigförklarade anställningar vid Institutionen för folkhälsovetenskap. En översikt över samtliga lediga anställningar vid Institutionen för folkhälsovetenskap och Stockholms universitet finns tillgänglig på universtitetets centrala webbplats. Där finns också information om universitetets anställningsordning och mall för ansökan.

Lediga anställningar vid Institutionen för folkhälsovetenskap

  • Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet Doktorand i folkhälsovetenskap Institutionen för folkhälsovetenskap utlyser en anställning som doktorand i folkhälsovetenskap. Doktorandtjänsten är kopplad till projektet ”Sociala skillnader i hälsa och arbetsmarknadstillhörighet bland äldre. Betydelsen av barndomsfaktorer samt psykosocialt och fysiskt belastande arbetsmiljöer mätta över ett helt arbetsliv”. Sista ansökningsdag: 2019-11-20.
  • Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet Doktorand i folkhälsovetenskap Institutionen för folkhälsovetenskap utlyser en anställning som doktorand i folkhälsovetenskap. Doktoranden kommer att vara en del av en interdisciplinär forskargrupp som arbetar med projektet ”De oavsiktliga följderna av svensk föräldraledighetspolitik: Ett hälsoperspektiv”. Sista ansökningsdag: 2019-11-20.

Kontakt

Foto: Björn Dalin

Besöksadress:
Sveavägen 160, Sveaplan

Postadress:
Institutionen för folkhälsovetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: (vxl) 08 16 20 00

Prefekt
Mikael Rostila
Telefon: 08-16 44 16
E-post: mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
Telefon: 08-16 36 03
E-post: jenny.cisneros@su.se

Administrativ chef
Jenny Eklund, adminstrativ chef
Telefon 08- 674 79 70
E-post: jenny.eklund@su.se

Joachim Bjurfors (sjukskriven)
Telefon: 08-674 73 99
E-post: joachim.bjurfors@su.se