Styrelsen för Centre for Health Equity Studies (CHESS) vid institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, har tagit initiativ till en ny doktorandsamverkan: EQUINODE – Doctoral Students in Health Equity Research.

Nationell plattform för samarbete

Syftet med denna samverkan är att erbjuda doktorander en plattform för utbyte kring forskning om ojämlikhet i hälsa. Föreläsningar, artikelseminarier och workshops är del av de planerade aktiviteterna.

Är du intresserad av att gå med i EQUINODE?

Samverkan är öppen för alla doktorander antagna vid ett svenskt universitet och med ett intresse av ojämlikhet i hälsa. Anmäl ditt intresse till samarbetets koordinator Karl Gauffin (karl.gauffin@su.se).