Evy Gunnarsson har under flera år forskat om äldreomsorgen och hanteringen av äldre med alkoholproblem. För närvarande håller hon på med en studie om hemtjänstens arbete med äldre med missbruksproblem.

Maria Abrahamson har studerat självbiografier skrivna av kvinnor födda mellan 1918 och 1951. Texterna kommer från skrivaruppropet Alkoholen i mitt liv och speglar på olika sätt de normförskjutningar som skett gällande kvinnors drickande under större delen av 1900-talet

I senaste numret av A&N kan du ta del av intervjuer med Evy och Maria på temat äldre och alkohol.

Intervjun med Evy Gunnarsson kan du läsa här.

Intervjun med Maria Abrahamson kan du läsa här.