Eftermiddagens festligheter startade med att institutionens prefekt Mikael Rostila, hälsade de drygt 100-tal gästerna välkomna. Därefter invigningstalade Stockholms universitets rektor, Astrid Söderbergh Widding.

-Jag är både glad och stolt denna dag.  Nu har Stockholms universitet bra förutsättningar att utveckla ämnet folkhälsovetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning, både när det gäller forskning och utbildning.

Rektor Astrid Söderbergh Widding gjorde också en videoblogg från invigningen.

De två institutionerna kompletterar varandra

Att samarbete mellan de två institutionerna för folkhälsovetenskap i Stockholm (Stockholms universitet och Karolinska Institutet) är viktigt och utvecklande var det flera talare som betonade bl a SUs rektor, Astrid Söderbergh Widding och KIs prorektor Karin Dahlman-Wright. De var också överens om att de båda institutionerna kommer att komplettera och berika varandra.  Tillsammans kommer de att stärka det breda ämnet folkhälsovetenskap.

Karin Dahlman- Wright och Astrid Söderberg Widding
Karolinska Institutets prorektor Karin Dahlman-Wright och SUs rektor Astrid Söderbergh Widding. Foto M Berggren

 

17 år skillnad inom 5 km

Under den välbesökta invigningen fick vi även lyssna på Clare Bambra, professor från Newcastle University Medical School. Clare pratade om ojämlikhet i hälsa. Hon visade konkreta exempel från både England, USA och Sverige om hur olika socioekonomiska faktorer kan påverka hälsan. Hon visade ett exempel från England där förväntad genomsnittsålder bland befolkningen skilde 17 år, mellan två områden som geografiskt låg 5 km från varandra.

Clare Bambra
Clare Bambra höll ett intressant seminarium om ojämlikhet i hälsa. Foto M Berggren

 

Välljudande sång

Därefter blev det vacker sång från Stockholms Studentsångare.

Stockholms studentsångare
Stockholms studentsångare underhöll i pausen mellan talare Foto M Berggren
 

Efter underhållningen talade Robin Room, professor på SU och på La Trobe University i Melbourne om alkohol- och spelmissbruk. Avslutningstalare var Olle Lundberg, professor på SU och institutionen för folkhälsovetenskap.

Myllrande mingel avslutade festligheterna

Därefter avslutades eftermiddagens intressanta föreläsningar och minglet tog vid i foajén. Där var det många som tog tillfället i akt till intressanta möten och diskussioner. Efter en spännande eftermiddag avslutades invigningsfestligheterna och en ny institution har sett dagens ljus!

Mingel i foajen utanför Aula Magna
Invigningen avslutades med ett mingel i foajén till Aula Magna. Foto M Berggren
 
Astri Muren , vicerektor och dekan SU
Minglande talare bl a Astri Muren, vicerektor och dekan SU och minglande gäst, Gebrenegus Ghilagaber Yebio, prefekt vid statistiska institutionen. Foto M Berggren