Från och med vårterminen 2019 utökar Institutionen för folkhälsovetenskap utbudet av sina kurser, och kan nu också erbjuda kurser på grundnivå. De fyra nya kurserna startar till vårterminen 2019 och handlar om grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet och folkhälsopolitik.
Här hittar du vårterminens kurser

Kurserna är sökbara via antagning.se mellan den 17 september och 15 oktober 2018.

Om Institutionen för folkhälsovetenskap

Den 1 januari 2018 bildades Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom området folkhälsa med samhällsvetenskaplig inriktning. I den nya institutionen ingår de båda centrumen CHESS och SoRAD. Tidigare ha utbildningen vid institutionen legat på avancerad nivå och forskarnivå.