Delegationens uppdrag är att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. Genom att tillföra ny kompetens från näringsliv, kommuner och civilsamhälle från olika delar av landet ges delegationen en bredare representation och ny kraft i sitt viktiga uppdrag att genomföra Agenda 2030 i bred samverkan med stora delar av samhället.

- Det är hedrande att bli tillfrågad om att medverka i sammanhang som detta, så jag är förstås glad och stolt. Sedan ger det ju ett slags kvitto på att det arbete jag ledde som ordförande för Kommissionen för jämlik hälsa har varit uppskattat, säger professor Olle Lundberg.

Olle Lundberg
Olle Lundberg Fotograf Marianne E Berggren
 

Efter förstärkningen med de sju nya ledamöterna består Agenda 2030-delegationen av elva ledamöter. Dessa har personliga mandat och täcker kompetensmässigt in ett flertal områden, tillsammans har delegationen en bred förankring i samhället med bakgrund inom både offentlig, ideell och privat sektor.

Alla mål hänger samman

- Agenda 2030-delegationen har ett komplicerat uppdrag, och jag är nu en av sju nya ledamöter som kommer in i arbetet när bara en tredjedel av uppdragets tid återstår. Därför blir det naturligtvis viktigt att vara lyhörd, och att försöka bidra till en bra slutspurt. Men mer specifikt hoppas jag kunna ta med mig de erfarenheter och tankar kring tvärsektoriellt arbete vi presenterade från Kommissionen för jämlik hälsa. Det är också naturligt eftersom grundtanken med Agenda 2030-arbetet handlar om att ingen ska lämnas efter och att alla mål hänger samman, säger Olle Lundberg.

Totalt 11 ledamöter

De sju ledamöter som har utsetts är Henrik Henriksson, VD för Scania, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Ulrika Liljeberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad respektive Leksands kommun, Veronica Magnusson, förbundsordförande för fackförbundet Vision, Hannah Stanton, ungdomsledare i scoutrörelsen och verksamhetschef vid TheGoals.org, Mikael Karlsson, miljöforskare vid KTH och Olle Lundberg, professor i Health Equity Studies vid Stockholms universitet.

Sedan tidigare ingår Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas, Johan Rockström, professor i miljövetenskap, Johanna Sandahl, ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen och Ida Texell, förbundsdirektör för Attunda räddningstjänst.