- Möjligheten att få vara med och bidra till Fortes fortsatta utveckling är mycket glädjande. Jag hoppas att de insikter om samhällets kunskapsbehov som jag fått från olika utredningsarbeten tillsammans med mina erfarenheter från forskningen kan bidra till nya sätt att stödja utmaningsdriven forskning, säger Olle Lundberg i en intervju av Forte (länk till Forte).

Olle Lundberg
Olle Lundberg, professor i Health Equity Studies. Foto: M Berggren/Stockholms universitet

Om Olle Lundberg

Olle Lundberg är professor i Health Equality Studies och har lång erfarenhet av forskning kring frågor som rör välfärd, åldrande och ojämlikhet i hälsa. Han har haft flera ledande roller i europeiska och nordiska forskningssamarbeten och har varit ansvarig för Forte-centrumet CHESS, som arbetade med att lyfta fram forskning kring hälsa och samhälle. De senaste åren har han haft ett flertal regeringsuppdrag. Mellan 2015 och 2017 ledde han Kommissionen för jämlik hälsa på uppdrag av regeringen. Mellan 2018 och 2019 ingick han som ledamot i Agenda 2030-delegationen, och sedan 2018 är han ledamot av Jämlikhetskommissionen. Vid årsskiftet 2019 blev Olle Lundberg förordnad  av regeringen som ledamot av styrelsen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Sedan augusti 2019 är Olle Lundberg är en av tolv ledamöter i regeringens nya forskningsberedning. Tillsammans med Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding och professor Johan Kuylenstierna vid Institutionen för naturgeografi ingår han i en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning. Förordnandet löper mellan augusti 2019 och hösten 2020.

Som huvudsekreterare kommer Olle Lundberg att biträda generaldirektören i den vetenskapliga ledningen av Forte. Han efterträder Peter Allebeck, professor vid Karolinska Institutet, vars förordnande går ut vid årsskiftet. Olle Lundberg tillträder den 1 januari 2020.

Länkar till mer information