Mats Ramstedt, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Eveline Johnsson

I en artikel i Dagens Nyheter berättar Mats Ramstedt och Johan Svensson, båda forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), hur svenskarnas dryckesvanor har förändrats över tid.

Sverige har gått från att vara ett land där man drack mycket sprit, till att numera vara ett mer vindrickande land. Det dricks också mindre än förr. Den minskade förbrukningen är särskilt märkbar bland ungdomar, där debutåldern för att dricka alkohol har ökat från 13 till 14 år sedan 1999.

Läs hela intervjun "Mycket men sällan - så dricker svenskarna" i Dagens Nyheter (2020-10-14):
www.dn.se/insidan/mycket-men-sallan-sa-dricker-svenskarna/

Johan Svensson, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Vilhelm Stokstad/Kontinent

Mats Ramstedt är forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och adjungerad professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.
Johan Svensson är forskare vid CAN och Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.