Johan Rehnberg försvarade sin avhandling i folkhälsovetenskap "Inequalities in life and death: Income and mortality in an ageing population" måndagen 27 maj 2019 (läs mer om avhandlingen här). Johan är numera aktiv vid Aging Research Center, ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Katarina Winter försvarade sin avhandling i sociolgi "Everybody knows? Conversational coproduction in communication of addiction expertise", fredagen 14 juni, 2019 (läs mer om avhandlingen här). Katarina är numera aktiv vid Sociologiska institutionen.

Julia Åhlin försvarade sin avhandling i folkhälsovetenskap "Rhythm of the job stress blues: Psychosocial working conditions and depression in working life and across retirement" fredagen 14 juni 2019. Julia är numera aktiv vid Stressforskningsinstitutet.

Via SU Play (www.su.se/play/) går det att ta del av när våra nydisputerade doktorer kröns av lagerkransar och tilldelas sina diplom. Johan mottar sin krans 1:38:39 in i filmen, tätt följd av Katarina och Julia.
Länk till Installations- och promotionshögtiden 2019