Socialutskottet, socialförsäkringsutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet anordnade en gemensam offentlig utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv. Forskare och representanter från myndigheter, kommuner, regioner och organisationer deltog i utfrågningen. Moderator var Ing-Marie Wieselgren, projektchef/psykiatrisamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner.

Utfrågningen finns tillgänglig via riksdagens webb-tv.

Bild från Riksdagens webb-tv
Ylva B Almquist, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Program

9–9.10 Inledning. Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet.
9.10–9.30 Hur bygger man långtidsfriska arbetsplatser?
   Magnus Svartengren, överläkare och professor i arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet.

9.30–9.50 Aktivt ledarskap för friska medarbetare.
   Anna Nyberg, leg. psykolog och docent, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.
   Tina Bengtsson, HR-strateg, Torsby kommun.
9.50–10.10 Unga personers psykiska hälsa samt friluftslivets betydelse för den psykiska hälsan.
   Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
   Anna Bessö, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten.
10.10–10.35 Paus
10.35–10.55 Hur främjar vi psykisk hälsa och hur kan vi effektivt motverka och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga?
   Linda Welin, verksamhetschef, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne.
   Michelle Nilsson, ordförande, Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne.
10.55–11.15 Psykisk hälsa hos elever och studenter (starttid 2:05 i filmen).
   Ylva Brännström Almquist, docent, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.
   Matilda Strömberg, ordförande, Sveriges förenade studentkårer.
   Jennie Gustafsson, förbundsordförande, Sveriges elevråd – Svea.
   Ebba Kock, ordförande, Sveriges elevkårer.
11.15–11.55 Frågor från utskottens ledamöter.
11.55–12.00 Avslutning.
   Acko Ankarberg Johansson, ordförande i socialutskottet.
    Kristina Nilsson, vice ordförande i socialutskottet.