Redaktör: Ylva B Almquist (reports.publichealth@su.se)

ISSN: 2003-0142

Våra rapporter

RRPHS 2018:1
David Forsström & Eva Samuelsson
"Utbud av stöd och behandling för spelproblem. En studie om utmaningar inför förtydligat ansvar i lagstiftningen."
Ladda ner

RRPHS 2018:2
Jannike Kjellström, Isabelle Holmin von Saenger, Emelie Löfgren Jarl & Bitte Modin
"Technical report for the Teacher Survey with linkage to the Stockholm School Survey."
Ladda ner

RRPHS 2018:3
Jannike Kjellström & Gabriella Olsson
"Psykisk ohälsa bland unga. Betydelsen av skolors sociodemografiska egenskaper och arbetsmiljö."
Ladda ner