Samverkan

Kugghjul Bild: Mostphotos

Forskare på institutionen för folkhälsovetenskap samverkar med det omgivande samhället på många olika sätt.

Institutionens forskare medverkar till exempel i offentliga utredningar, och ger expertbidrag, samt samarbetar med olika myndigheter i specifika projekt, både på kort och längre sikt. Ett exempel är att forskare ofta bidrar med granskning av rapporter. Forskarna informerar också ofta om sin forskning i böcker och populärvetenskapliga tidsskrifter, till exempel tidskrifterna PopNAD.

Institutets forskare deltar vidare som ledamöter, experter och sakkunniga i styrelser, råd, kommittéer och arbetsgrupper.

Vissa forskare delar också sin tid mellan Institutionen för folkhälsovetenskap och andra arbetsplatser såsom olika myndigheter och utredningsinstitut. Institutionens forskare håller dessutom ofta externa föreläsningar i olika sammanhang.

Institutionen har en kommande rapportserie som kommer att bidra till att tillgängliggöra forskningen på institutionen.

Institutionen är mån om att tillgängliggöra forskning, sk open access, för vetenskapliga artiklar, undervisningsmaterial såväl som böcker.

Kontakt

Samverkanskoordinator
Ylva B Almquist
08- 674 79 69
ylva.almquist@su.se

Besöksadress
Institutionen för folkhälsovetenskap
Sveavägen 160, Sveaplan

Postadress
Institutionen för folkhälsovetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

 

PLAY @ PHS -Puff startsida

Department of Public Health Sciences and Stockholm University on social mediaDepartment of Public Health Sciences at SU on Facebook Stockholm University on Instagram Stockholm University on Linkedin Department of Public Health Sciences at SU on Twitter Stockholm University on YouTube
 

Twitter Folkhälsovetenskap