Syftet med detta forskningsnätverk som vi kallar GARN (Gambling Research Network) är att utveckla en nationell bas och mötesplats för unga samt mer erfarna forskare inom spelområdet. Arbetet kommer att fokusera på att utveckla samarbetet mellan olika regioner och forskningsmiljöer i landet samt främja och uppmuntra pågående och ny spelforskning. Alla forskare som är intresserade av spelfrågor kommer att välkomnas som medlemmar i nätverket. Det enda kriteriet för medlemskap är att forskningen avser spel som ett socialt-, kulturellt- och/eller psykologiskt fenomen, för-och nackdelar av spel för samhället som helhet och/eller för individen. Nätverket kommer att vara oberoende från företag och organisationer med ekonomiska intressen i spelsektor

Huvuduppgiften för GARN kommer att vara att organisera tvådagars nätverksträffar en gång per år. Programmet kommer att omfatta presentationer av forskningsresultat från medlemmar både inom nätverket och inbjudna talare. Nätverksträffarna kommer även att omfatta diskussioner om metod, aktuella projekt, kommande ansökningar om forskningsfinansiering och den senaste utvecklingen på området.

Om du är intresserad av att bli medlem i GARN, fyll i en medlemsansökan och skicka till jenny.cisneros@su.se så kommer du få löpande information på den email-lista som kommer att skapas för nätverkets medlemmar.

Har du frågor, kontakta nätverkets koordinator Jenny Cisneros Örnberg.

 

Tidigare nätverksmöten

 • GARNS åttonde nätverksmöte hölls i Finlandshuset i Stockholm 3-4:e maj 2017.
  Mer om nätverksmötet kan du läsa här.
 • GARNS sjunde nätverksmöte hölls i Stockholm 18:e oktober 2016.
  Mer om nätverksmötet kan du läsa här.
 • GARNS sjätte nätverksmöte hölls i Malmö 28-29 april 2016.
  Mer om nätverksmötet kan du läsa här.
 • GARNS femte nätverksmöte hölls i Västerås 28-29 maj 2015.
  Mer om nätverksmötet kan du läsa här.
 • GARNs fjärde nätverksmöte hölls på Långholmens konferens i Stockholm 19-20 november 2014.
  Mer om nätverksmötet kan du läsa här.
 • GARNs tredje nätverksmöte hölls i Strängnäs 8-9 maj 2014.
  Mer om nätverksmötet kan du läsa här.
 • GARNs andra nätverksmöte hölls på Elite Palace Hotell i Stockholm 24-25 oktober 2013.
  Mer om nätverksmötet kan du läsa här.
 • GARNs första nätverksmöte hölls på Finlandshuset i Stockholm 25-26 april 2013.
  Mer om nätverksmötet kan du läsa här.