Utbildning

Två kvinnliga studenter i cafeet

Studieinformation

Här finns information både för dig som vill söka till våra utbildningar och för dig som studerar hos oss.

Studenter i trappan

Alla utbildningar

Här hittar du information om våra utbildningar i folkhälsovetenskap på alla nivåer.

Kontakt

Studierektor, grund- och avancerad nivå
Ylva B Almquist
Telefon: 08-674 79 69
E-post: studierektor.ga.publichealth@su.se

Studierektor, forskarnivå
Bitte Modin
Telefon: 08-16 44 66
E-post: studierektor.f.publichealth@su.se

Biträdande studierektor/
Koordinator, kandidatprogrammet

Sara Brolin Låftman
Telefon: 08-674 79 87
E-post: sara.brolin.laftman@su.se

Utbildningsadministratör/
Studievägledare

Linda Rämö
Telefon: 08-674 75 61
E-post: 
studievagledare.publichealth@su.se